Cukuplah Allah Sebagai Pelindung

 

MK.COM – “Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong (bagimu).” (QS. An-Nisaa’ : 45)

Rate this article!
Tags: